Το  lockdown συνεχίζεται και σαν αποτέλεσμα η ΓΣ του Δεκεμβρίου αναβληθηκε . Το  ΔΣ  της ΕΕΠΑΜΑ  καλεί  τα μέλη της Ενωσης Πιστοποιημένων Αναλυτών Μετοχών και Αγοράς (ΕΕΠΑΜΑ) σε   Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου    2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00  στην Λ.Βουλιαγμένης 366,   στον Β όροφο. Αν η ΓΣ αναβληθεί και πάλι , τότε η νέα ημερομηνία ΓΣ θα είναι η 18/2/2021 ημέρα Πέμπτη ,την ίδια ώρα (18:00) ,  στό ίδιο χώρο.

 

ΤΟ ΔΣ