Η Ενωση Αναλυτών θα ξεκινήσει τα σεμινάρια για τις κορυφαίες επαγγελματικές πιστοποίησεις CEFA, CIIA Τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο του 2019.

Οι εξετάσεις για το κάθε level γίνονται Μάρτιο και Νοέμβριο κάθε έτους.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες :

Mobile : 698 10 10 880

email : hacsa2020@gmail.com