Την έναρξη εγγραφών γιά τα νέα τμήματα προετοιμασίας για τις κορυφαίες διεθνείς πιστοποιήσεις  αναλυτή CIIA® (Certified International Investment Analyst®) και CEFA®  η Ελληνική Ένωση Πιστοποιημένων Αναλυτών (ΕΕΠΑΜΑ – HACSA) με συνεργαζόμενα κρατικά Πανεπιστήμια.

Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού CIIA® λαμβάνουν εξαίρεση από τις επαγγελματικές εξετάσεις Πιστοποίησης 1) Αναλυτή, 2) Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου και 3) Επενδυτικού Συμβούλου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς / Τράπεζας Ελλάδος και πλήθος εξαιρέσεων επαγγελματικών εξετάσεων διεθνώς, και στην Αγγλία (FSA). Οι κάτοχοι CEFA®  λαμβάνουν εξαίρεση από τις επαγγελματικές εξετάσεις Πιστοποίησης 1) Διαχειριστή Χαρτοφυλακίου και 2) Επενδυτικού Συμβούλου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς / Τράπεζας Ελλάδος και πλήθος εξαιρέσεων επαγγελματικών εξετάσεων διεθνώς,  ενώ έχουν επίσης τις προαναφερόμενες αναγνωρίσεις και στις Ευρωπαϊκές χώρες (ESMA)  και στην Βρετανία (FSA).

Οι εξετάσεις για το επίπεδο 1 – National Level θα γίνουν  τον Ιανουάριο, για το επίπεδο 2 τον Απρίλιο –  Μάιο και γιά το επίπεδο 3 τον Οκτώβριο – Νοέμβριο του 2021.  Το συνολικό πρόγραμμα προετοιμασίας είναι 120 ωρών. Χωρίζεται δε σε 3 επίπεδα 40 ωρών το καθένα με ξεχωριστές εξετάσεις για κάθε επίπεδο στο τέλος της διδακτικής περιόδου κάθε επιπέδου: Επίπεδο 1 (National), Επίπεδο 2 (Foundation) και Επίπεδο 3 (Final). Η συμμετοχή σε κάθε επίπεδο προϋποθέτει την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση του αμέσως προηγούμενου επιπέδου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το LEVEL 1 είναι έως τις 5  Δεκεμβρίου  2020.