Για συμμετοχή στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου του level 2 ή level 3 της πιστοποίησης CIIA , οι υποψήφιοι που εχουν περάσει το level 1 ,

πρέπει να επικοινωνήσουν  για τις λεπτομέρειες  ( δικαιολογητικά και κόστος συμμετοχής ) , με το 6981010880

ΕΕΠΑΜΑ – Ηacsa