Πρόσκληση για την τελική ΓΣ της  ΕΕΠΑΜΑ : Το  ΔΣ  της ΕΕΠΑΜΑ  καλεί  τα μέλη της Ενωσης Πιστοποιημένων Αναλυτών Μετοχών και Αγοράς (ΕΕΠΑΜΑ) σε   Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 22 Ιουνίου  2021 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00  μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί με όσα μέλη είναι ταμειακά ενήμερα και μόνο.

 

Το ΔΣ της ΕΕΠΑΜΑ