Πρόσκληση  σε ΓΣ της  ΕΕΠΑΜΑ : Το  ΔΣ  της ΕΕΠΑΜΑ  καλεί  τα μέλη της Ενωσης Πιστοποιημένων Αναλυτών Μετοχών και Αγοράς (ΕΕΠΑΜΑ) σε   Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου   2023 , στην Αθήνα   και ώρα 18:00 . Η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί με όσα μέλη είναι ταμειακά ενήμερα και μόνο.

 

Το ΔΣ της ΕΕΠΑΜΑ