Πρόσκληση  σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΓΣ της  ΕΕΠΑΜΑ : Το  ΔΣ  της ΕΕΠΑΜΑ  καλεί  τα μέλη της Ενωσης Πιστοποιημένων Αναλυτών Μετοχών και Αγοράς (ΕΕΠΑΜΑ) σε   Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 28 Μαρτίου 2023 , στην Αθήνα, οδό Σκύρου 53–55    και ώρα 19:00 . Η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί με όσα μέλη είναι ταμειακά ενήμερα και μόνο.

Το ΔΣ της ΕΕΠΑΜΑ