Η Ενωση πιστοποιημένων Αναλυτών αγοράς θα ξεκινήσει μαθήματα Τεχνικής Ανάλυσης με την μορφή Σεμιναρίων για όλα τα επίπεδα .

Για περισσότερες πληροφορίες  , πρόγραμμα , ώρες , συμμετοχή και λεπτομέρειες στα τηλ ή τα email της Ένωσης .