Υπάρχουν κάποια σημαδια ανησυχίας στις αγορές και την  οικονομία σε ΕΕ και ΗΠΑ.

1 . Σύμφωνα με την NY Fed οι πιθανότητες μια ύφεσης στην οικονομία των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σημαντικά:

2. Οι κίνδυνοι ύφεσης στη  Ευρωζώνη έχουν  αυξηθεί :

3. To spread μεταξύ της απόδοσης του 2ετούς treasury και της αύξησης του μισθολογικού κόστους στις ΗΠΑ , διευρύνεται.

4. Το spread μεταξυ του SPX και της απόδοσης του 10ετούς διευρύνεται σε επιπεδα κινδύνου για τις μετοχές.

5. Εξαιρετικά σημαντικό : το ποσοστό αντιστροφής της απόδοσης όλων των ομολόγων των ΗΠΑ πλησιάζει τα επίπεδα που προμηνύουν κράχ ανάλογο του 2000 και του 2008.

6. Στην επόμενη κρίση , όταν συμβεί, τα επικρατέστερο σενάριο δεδομένων των συνθηκών σε αγορές, οικονομία, είναι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες να υιοθετήσουν πολιτική αρνητικών παρεμβατικών επιτοκίων.

 

Δρ.Π.Δάντης