Μιά σύντομη ανάλυση για το πού βρίσκονται οι διεθνείς αγορές  και το ΧΑ..

Δηημοσίευση στην politico.gr : https://www.political.gr/political-18-02-23/