Αν και οι δείκτες στις ΗΠΑ συνέχισαν την ανοδική τους κίνηση για 8η εβδομάδα απο τα χαμηλά της 24/12, και η διάθεση για ρίσκο έχει επανέλθει σε μεγάλο βαθμό οι κίνδυνοι παραμένουν.

Το παρακάτω διάγραμμα με το κυκλικά προσαρσμένο P/E  δείχνει πως ο SPX είναι ακόμα υπερτιμημένος  σε επίπεδα λίγο χαμηλότερα απο αυτά του 1929 και αρκετά υψηλότερα απο αυτά του 1987 :

πηγή : https://lnkd.in/eP3kiCw