Οσα paper / articles εγκριίνονται απο την Επιστημοινική Επιτροπή για την αρτιοτητά τους και την συμβολή τους στην ακαδημαική γνώση θα μπορούν να ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΎΝ στο site με τις δημοσιεύεις αρθρων  της  Παγκόσμια Ενωση Αναλυτών  – ACIIA. Αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την ποιότητα της Ενωσης Αναλυτών και της δουλειας που γίνεται στην HACSA.

PD