Τα παρακάτω διαγράμματα είναι αποκαλυπτικά για την εικόνα των πολυτιμων μετάλλων :

 

bull market

 

bull market

O χρυσός έχει υπερ – αποδώσει σε σχέση με τα υπόλοιπα μέταλλα αλλά και σε σχέση με τις μετοχές εταιρειών εξόρυξης χρυσού:

bull market

Η πορεία του χρυσού σε σχέση με τον δείκτη εμπορευμάτων, το πετρέλαιο, τα βιομηχανικά μέταλλα και τον αντίστοιχο κλάδο,τα παλλάδιο και το ασήμι:

bull market

Η χρυσός υπερ – αποδίδει και σε συνάρτηση με τα βασικά νομίσματα / συναλλαγματικές ισοτιμίες:

bull market

Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν την πορεία του χρυσού σε σχέση με τους βασικούς δείκτες των μεγάλων ανεπτυγμένων αγορών. Ο χρυσός υπεραπόδωσε το Q4 2018 και προφανώς η πορεία αυτή δεν ήταν διατηρίσιμη, όπως και η πτωτική κίνηση των αγορών. Ο SPX ήταν υπερ- πουλημένος και αντέδρασε. Ομως τώρα είναι ξανά σε επίπεδα overbought και αναμένουμε η πτωτική τάση να επαναληφθεί, ενώ στον χρυσό η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει ξεκάθαρα ανοδική και θα αποτελέσει ξανά, ένα ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές:

bull market

Τα παρακάτω είναι τα μακροπρόθεσμα (monthly)  και μεσοπρόθεσμα (weekly) διαγράμματα χρυσού και ασημιού:

bull market

 

bull market

 

bull market

Η τεχνική εικόνα του HUI είναι ενδεικτική :

bull market

 

bull market