Ποιό είναι το strike που οι option traders πρέπει να προσέξουν εν όψη της τετραπλής λήξης όλων των συμβολαίων στις 21/6?

spy june open interest by strike

ΤΟ 2900. Αν το υπερβεί ο SPX , τότε θα ανοίξουν αυτόματα νέες θέσεις long call στα αμέσως επόμενα strike.

Προσέξτε πως όταν το Put/Call ratio είναι πολυ υψηλό, η αγορά γυρίζει ανοδικά . Και τωρα είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

10-day equity put-call ratio spike 0607