Οι Κεντρικές Τράπεζες υιοθέτησαν πολυ επιθετική πολιτική ρευστότητας μετά την μεγάλη κρίση του 2008 γιά να σώσουν την παγκόσμια οικονομία. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται σε ποίες περιοχές , που και πόσο έχει αυξηθεί ο δανεισμός.Ουσιαστικά τα κράτη αύξησαν δραματικά τον δανεισμό τους με εξαίρεση την Ευρωζώνη όπου και η αύξηση χρέους είναι η μικρότερη αλλά όμως οι επιχειρήσεις αύξησαν τον δανεισμό τους. Αντίθετα η απομόχλευση των νοικοκυριών παντού είναι χαρακτηριστική:

 

monetary policy

 

Ενώ οι ελλειματικοί προυπολογισμοί βοήθησαν ΗΠΑ και Ιαπωνία να αναπτυχθούν και πολυ λιγότερο την Ευρωζώνη που έχει την πλέον συντηρητική πολιτική στο θέμα αυτό (με ακραία περίπτωση την Ελλάδα):

 

debt monetary policy

Να σημειωθεί πως η πλειοψηφία των οικονομολόγων αναμένει πως η οικονομία των ΗΠΑ θα βρεθεί σε ύφεση το 2020 που είναι και έτος εκλογών.

 

Δρ.Π.Δάντης