Μια ματιά για τις αγορές και την οικονομία του 2021 μέσα απο διαγράμματα :

http://hacsa.eu/wp-content/uploads/2021/03/Global-Makrets-Oulook-2021-by-Hacsa-converted.pdf