Σε ποιό σημείο βρίσκονται οι παγκόσμιες αγορές και ποιοί είναι οι σημαντικοί παράγοντες :

Global-Markets-Inflation-Debts-and-Demographics-2.pdf