Μια παρουσίαση γιά τις μεθόδους αξιολόγησης μιας εταιρίας : http://hacsa.eu/wp-content/uploads/2023/04/Companies-Evaluation-and-Ratings-Presentation.pdf

 

ΕΕΠΑΜΑ