Μία από τις παρουσίασεις της ΕΕΠΑΜΑ στο Athens Money  Show  2023 : http://hacsa.eu/wp-content/uploads/2023/04/Global-Threats-and-Opportunities-2023.ppt